De taken van de Revolutionaire beweging in Nederland

Gastartikel van Arondeus.

Aan het begin van het nieuwe jaar is het relevant om te bespreken hoe de revolutionaire beweging in Nederland zich verder kan ontwikkelen. Dit artikel kiest ervoor om slechts een belangrijke taak toe te lichten. Dit betreft het ontwikkelen van een revolutionair perspectief, toegespitst op de Nederlandse maatschappij. Een van de organisaties die het voortouw neemt bij het uitvoeren van deze omvangrijke taak is Revolutionaire Eenheid. Een anti-kapitalistische, anti-imperialistische en proletarisch feministische massaorganisatie, die twee jaar geleden werd geboren.

Deze organisatie doet sindsdien onderzoek naar de omstandigheden van onderdrukte klasse en groepen in Nederland, verzorgt onderwijs dat het revolutionaire bewustzijn van deze mensen ontwikkelt en verspreidt propaganda die de opbouw met macht onder onderdrukte klasse en groepen aanmoedigt. De belangrijkste taak van Revolutionaire Eenheid is het organiseren van macht onder onderdrukte klasse en groepen, door het oprichten van organisatievormen die de belangen van deze groepen dienen.

De oprichting van Revolutionaire Eenheid is een gebeurtenis die de Nederlandse geschiedenis zal vormen. Er ontwikkelt zich namelijk een nieuwe organisatie, met een tot nu toe unieke ideologie. Zo laat Revolutionaire Eenheid zich inspireren door onder andere het Marxisme-Leninisme-Maoïsme.

Dit betekent dat Revolutionaire Eenheid de wetenschappelijke analyse van Karl Marx zowel in theorie als praktijk verder ontwikkelt. Verder bestuderen zij de toepassing van het Marxisme in onder andere Sovjet Rusland en de Chinese volksrepubliek. Het bestuderen van voorgaande Marxistische bewegingen is een van de vereisten voor het ontwikkelen van een bruikbaar revolutionair perspectief voor de huidige tijd.

Zowel de Russische als de Chinese revolutie hebben de wereldgeschiedenis gevormd. Zij maakten niet alleen een einde aan uitbuiting en onderdrukking in de betreffende landen maar vormden een krachtige inspiratiebron voor de internationale arbeidersbeweging. Overal ter wereld ontstonden partijen en organisaties die de geleerde revolutionaire lessen in eigen land wisten toe te passen. Met behulp van het Marxisme-Leninisme-Maoïsme zijn revolutionairen over de hele wereld erin geslaagd om krachtige organisaties te vormen die strijden tegen uitbuiting en onderdrukking.

Zo versloeg het Vietnamese volksleger, bewapend met de ideologie van het Marxisme-Leninisme-Maoïsme, het meest krachtige imperialistische leger ter wereld. Vandaag de dag strijden kameraden in landen als India, de Filipijnen, Koerdistan en Turkije succesvol tegen de staat van de onderdrukkende klasse. De ideeën van Marx, Lenin en Mao inspireerde belangrijke revolutionaire bewegingen in Verenigde Staten zoals bijvoorbeeld de Black Panthers. Tevens vormden zij de ideologische basis voor militair onverslagen bevrijdingsoorlogen in Europa zoals de strijd van de Irish Republican Army (IRA)

De Nederlandse situatie

Er is in Nederland, zoals in de rest van de wereld, geen gebrek aan sociale strijd. Op tientallen fronten strijden mensen met grote passie tegen de ontelbare vormen van uitbuiting en onderdrukking die uit het kapitalisme voorkomen. Het is uiteraard de taak van revolutionairen om zij aan zij te strijden met de rest van de bevolking voor elke mogelijke verbetering van onze levensomstandigheden.

Zonder revolutionaire theorie en daaruit voortkomende strategie en tactiek zullen onderdrukte klasse en groepen hun problemen echter nooit daadwerkelijk kunnen oplossen. De staat, bedrijven en andere organisaties zullen enkel oppervlakkige aanpassingen verrichten, zonder de oorzaak van onze problemen aan te pakken. Een van de fundamentele zwaktes van links in Nederland is dan ook het gebrek aan een maatschappelijke analyse, een politiek programma en een revolutionaire strategie en tactiek.

Het is aan ons, revolutionairen in Nederland, om een concrete analyse te maken van de oorzaken van onze dagelijkse problemen en een strategie te formuleren die de politieke, economische, culturele en sociale macht in de handen van de onderdrukte bevolking brengt. Wij dienen een programma op te stellen die de belangen van onderdrukte klasse en groepen in ons land vertegenwoordigt. Het is onze taak om de juiste tactieken te ontwikkelen, zodat de huidige strijd voor verbetering van onze levensomstandigheden bijdraagt aan de langdurige strijd voor collectieve macht.

Hoewel dit artikel niet het definitieve revolutionaire perspectief kan formuleren, dient het als middel om een dialoog onder revolutionair links in Nederland te initiëren. Het Marxisme-Leninisme-Maoïsme geeft ons enkele belangrijke inzichten in hoe de maatschappelijke analyse, het politieke programma en de strategie en tactiek in ons land er uit zullen zien.  

De lessen van onze klasse

Het is aan ons als revolutionairen om de vele lessen van de internationale arbeidersklasse te bestuderen en toe te passen. Een essentiële les om de wereldwijde revolutionaire beweging te kunnen begrijpen is de Parijse Commune.  

Tijdens de Parijse Commune toonde de arbeidersklasse dat zij de staat van de bezittende klasse kan vernietigen en deze kan vervangen door een nieuwe staat. Deze arbeidersstaat vormt een democratie voor de voormalig onderdrukte klasse en groepen en een dictatuur over de oude onderdrukkers. Zij geeft de onderdrukte klasse en groepen de volledige macht om de maatschappij naar haar belang vorm te geven.

Op basis van deze uiterst belangrijke ervaring paste Marx zelfs het voorwoord van het communistische manifest aan. Hij stelt dat Parijse Commune aantoont dat de arbeidersklasse onmogelijk de staat van de onderdrukkers kan overnemen en hanteren voor haar eigen belangen. Het is de taak van revolutionairen om de staat van de onderdrukkende klasse te vernietigen en een eigen staat te ontwikkelen.

Om de gevolgen van deze les te kunnen begrijpen is het belangrijk om de staat te definiëren. De staat kan worden begrepen als een van de hoogste organisatievormen van een klasse om haar politieke wil tot uitvoering te brengen. De staat omvat zowel een bureaucratisch uitvoerend als een militair repressief onderdeel. Het uitvoerende bureaucratische apparaat beïnvloedt in grote mate de wijze waarop werk, gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs in ons land worden vormgegeven.

Het element dat de staat echter onderscheidt van de meeste andere organisatievormen is dat zij een monopolie meent te hebben op het legitieme gebruik van geweld. De staat beschikt over een groot aantal middelen om haar politieke wil tot uitvoering te brengen. Te denken valt bijvoorbeeld aan economische, diplomatieke en propagandistische methode. De geschiedenis toont echter aan dat het belangrijkste machtsmiddel van een staat haar leger is.

In zijn boek Staat en revolutie benadrukt Lenin de les van de Parijse commune, dat de arbeidersklasse het bureaucratisch-militair apparaat van de kapitalisten moet vernietigen. In een tijd dat de verraders van het Marxisme beweerden het socialisme via het parlement te kunnen verwezenlijken, ontwikkelde hij de theorie en praktijk van de arbeidersrevolutie. De grote Socialistische Oktoberrevolutie bracht de lessen van de Parijse Commune voor het eerst op nationaal niveau in de praktijk.

Voortbordurend op de lessen van de internationale arbeidersklasse leert Mao ons dat “Politieke macht groeit uit de loop van een wapen”. Deze keiharde waarheid is in de 150 jaar na de Parijse Commune keer op keer bewezen. Geen enkele partij of beweging van onderdrukte mensen veroverde de politieke macht zonder een gewapende revolutie.

De strijd om legitimiteit

De geschiedenis van de internationale arbeidersklasse toont aan dat het noodzakelijk is om de staat van de kapitalistische klasse te vernietigen en een eigen staat op te bouwen. De universeel relevante ervaring van Mao toont aan dat dit het beste over een verlengde periode van tijd plaats kan vinden.

Onderdrukte klasse en groepen bouwen gedurende tientallen jaren eigen organisatievormen die hun politieke belang tot uitvoering kunnen brengen. Tegelijkertijd zijn deze organisaties, waarvan een eigen staat de hoogste vorm is, in een strijd verwikkeld met de organisatievormen van de kapitalistische klasse.

Het is uiteindelijk de grote meerderheid van de bevolking die middels haar opvatting en daaruit volgende handelen deze strijd zal beslechten. De massa bepaalt uiteindelijk door middel van haar passieve en actieve steun welke staat en welke organisatievormen het legitieme recht hebben om haar te vertegenwoordigen.

De harten en de hoofden van de bevolking bepalen welke staat bestaansrecht heeft en welke op termijn zal worden vernietigd. De theorie van het Marxisme-Leninisme-Maoïsme en zelfs de meeste studies over opstanden, afkomstig van de kapitalistische klasse zelf, onderschrijven dit feit.

De taken van de revolutionaire beweging in Nederland

Het is van groot belang dat revolutionairen in ons land zich het aankomende jaar bij elke strijd van onderdrukte klasse en groepen zullen aansluiten. Wij dienen gezamenlijk te strijden voor de directe verbetering van onze omstandigheden en deze strijd samen met de massa tot een hoger niveau  te brengen.

Het is echter de hoogste tijd dat de revolutionaire beweging in Nederland een volgende stap maakt in haar politiek ontwikkeling. Zij dient keihard te werken aan de ontwikkeling van een maatschappelijke analyse, strategie tactiek en programma die de onderdrukte klasse en groepen in ons land helpen macht te ontwikkelen.  

Enkele, maar zeker niet alle, vragen die daarbij beantwoord dienen te worden zijn:

Welke klasse en groepen worden er momenteel uitgebuit en onderdrukt?

Welke klasse en groepen hebben er momenteel baat bij het huidige systeem?

Welke politieke, economische, sociale en culturele problemen hebben de grootste impact op de onderdrukte klasse en groepen?

Welke stappen kunnen wij op korte en lange termijn ondernemen om deze problemen op te lossen?

Welke vormen van macht zijn er en hoe kunnen onderdrukte klasse en groepen deze gebruiken om haar politiek belangen te realiseren?

Laten wij gezamenlijk strijden tegen uitbuiting en onderdrukking!

Ontwikkel de revolutionaire strijd in Nederland!

Op naar een maatschappelijke analyse, strategie, tactiek en programma voor de revolutionaire beweging!

Alle macht aan de onderdrukte klasse en groepen!

Advertenties
De taken van de Revolutionaire beweging in Nederland

Een gedachte over “De taken van de Revolutionaire beweging in Nederland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s