De taken van de Revolutionaire beweging in Nederland

Gastartikel van Arondeus.

Aan het begin van het nieuwe jaar is het relevant om te bespreken hoe de revolutionaire beweging in Nederland zich verder kan ontwikkelen. Dit artikel kiest ervoor om slechts een belangrijke taak toe te lichten. Dit betreft het ontwikkelen van een revolutionair perspectief, toegespitst op de Nederlandse maatschappij. Een van de organisaties die het voortouw neemt bij het uitvoeren van deze omvangrijke taak is Revolutionaire Eenheid. Een anti-kapitalistische, anti-imperialistische en proletarisch feministische massaorganisatie, die twee jaar geleden werd geboren. Lees verder “De taken van de Revolutionaire beweging in Nederland”

De taken van de Revolutionaire beweging in Nederland

Ideologie, Politieke lijn, Strategie & Tactiek, Theorie, uitgelegd.

In de wonderlijke wereld van organizende activisten en activistische organizers worden vaak allerlei moeilijke termen rondgeslingerd. Dat is fijn, maar ook weer niet. Het is fijn omdat er dus wordt erkend dat een revolutie geen simpele taak is, en het dus serieus genomen wordt om ingewikkelde en tegenstrijdige concepten het tegen elkaar op te laten nemen. Maar het is ook niet fijn, omdat het ontoegankelijke jargon vaak mensen onnodig uitsluit van actief deelnemen aan de strijd. Daarnaast worden veel begrippen regelmatig fout toegepast door mensen, waardoor er weer een hoop miscommunicaties en onduidelijkheden ontstaan. Lees verder “Ideologie, Politieke lijn, Strategie & Tactiek, Theorie, uitgelegd.”

Ideologie, Politieke lijn, Strategie & Tactiek, Theorie, uitgelegd.

In Formatie Leeft!

In Formatie is een Nederlandstalige Marxistisch-Leninistisch-Maoïstische blog. Deze blog is niet opgezet om te concurreren met bestaande initiatieven, maar is er juist om een bijdrage te leveren aan de ideologische en politieke discussies die worden gevoerd onder radicaal links. Met onze contributies willen wij het onderlinge debat verscherpen en de noodzaak van een hogere ideologische, politieke en organisatorische eenheid onder kameraden bevorderen. In Formatie steunt Revolutionaire Eenheid.

In Formatie Leeft!